Reklamácie

Podrobný postup, ako postupovať pri reklamácii tovaru zakúpeného na webovej stránke obujto.sk

 

Návod na úspešné vybavenie Vašej reklamácie

 

Prečítaním nasledujúcich pokynov môžete urýchliť vybavenie Vašej reklamácie.

 

1. Nárok na reklamáciu je potrebné uplatniť okamžite potom, ako sa závada na tovare objaví.Neuposlúchnutím tohto kroku a následným ďalším použivaním sa závada môže rozšíriť, čo môže viesť až k zamietnutiu Vašej reklamácie.

 

2. Výrobnú vadu tovaru nie je možné zamieňať za životnosť tovaru.

 

3. V prípade prejavenia vady vzniká zákazníkovi právo tovar reklamovať.

 

4. Výrobnou vadou sa rozumie závada, ktorá vznikla v dôslednku nesprávneho vyhotovenia výrobku, použitím nevhodného, prípadne nekvalitného materáilu výrobcom, atď.

 

5. Životnosťou tovaru sa rozumie prirodzená zmena vlastností materiálu v dôsledku jeho opotrebovania, poškodenie tovaru spotrebiteľom alebo akoukoľvek treťou osobou, v dôsledku nevhodného používania tovaru, prípadne nevhodnou údržbou, atd.

 

6. V prípade, že sa závada objaví po prevzatí objednaného tovaru, prípadne doručený tovar nie je zhodný stovarom objednaným, je zákazník povinný oznámiť to predajcovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru.

 

7. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 30 dní od uplatnenia nároku na reklamáciu.

 

 

Postup pri reklamácii

 

1. Tovar očistite a dôkladne zabaľte, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.

 

2. K tovaru priložte kópiu dokladu o zakúpení a vyplnený reklamačný formulár. Odkaz na stiahnutie nájdete TU

 

3. Balíček odošlite na adresu:

OBUJTO

Slovenského národného povstania 55 

942 01 ŠURANY

 

Po obdržaní zásielky Vás budeme informovať ohľadne vybavenia Vašich požiadavok uvedených v reklamačnom formuláre. 

Reklamácie sú vo väčšine prípadov vybavované  do 14 dní.

Obuj.to nájdete na GLAMI.sk